HumAk 2016

HumAk er jusstudentenes humanitæraksjon, og avholdes 5. – 10. sept. i Oslo sentrum. Uken består av konserter, faglige arrangementer og en pengeinnsamling hvor alt går uavkortet til formålet. Vi ønsker nå at DU skal være med og bestemme hva vi skal samle inn penger til!

Gå inn på https://nettskjema.uio.no/answer/humak.html og avgi din stemme innen 10. mai kl. 14.00. Dette krever at du har en UiO-bruker.

De tre formålene du kan velge mellom er:

SOS BARNEBYER
SOS Barnebyer er en organisasjon som jobber med å støtte foreldreløse og sårbare barn verden over. Deres formål er å gi identitetspapirer til barn i Zimbabwe. Uten identitetspapirer har man ingen rett til helsehjelp, skolegang eller å delta i samfunnet. Siden disse barna ikke er sporbare uten identitetspapirer, er de svært utsatte for menneskehandel og andre overgrep. SOS Barnebyer samarbeider med lokale organisasjoner som tilbyr gratis rettshjelp og har fullmakt til å utstede identitetspapirer.

UNICEF
UNICEF er FNs barnefond og verdens største barneorganisasjon. Deres formål er å bedre rettsvernet for barn som blir utsatt for menneskehandel i Vietnam. Menneskehandel rammer 1,2 millioner barn globalt hvert år, og tallet er stadig økende. Disse barnene blir tvunget til tigging, barnearbeid, å være sex- og husslaver og barnesoldater. UNICEF jobber for å gi barn et sikkerhetsnett. Dette vil de oppnå gjennom arbeid med myndighetene for å sikre utvikling, revisjon og effektiv implementering av lovene, forebyggende tiltak og endring av rettskulturen.

PLAN NORGE
Plan Norge er en global bistandsorganisasjon som driver utviklingsarbeid for å gi barn en bedre fremtid. Formålet deres er å styrke barns rett til beskyttelse og rettferdighet i Zambia, slik at det nasjonale lovverket samsvarer Barnekonvensjonen. I dagens Zambia oppelver barn brudd på sine rettigheter daglig og vold mot barn er svært utbredt. Plan Norge jobber for å oppnå deres formål gjennom blant annet fri rettshjelp, kampanjer og bistand i utvikling av nytt lovverk.

Posted in Uncategorized